صفحه اصلی  سایر مطالب  اخبار  نحوه ترخیص کالاهاي آرایشی وبهداشتی از گمرك

نحوه ترخیص کالاهاي آرایشی وبهداشتی از گمرك

نحوه ترخیص کالاهاي آرایشی وبهداشتی از گمرك
پیش از هر چیز لازم است به این نکته اشاره شود که قبل از ورود محصول به گمرك ایران می بایست نسبت به ثبت سفارش وزارت بازرگانی اقدام گردد. پس از اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی، شرکت می تواند نسبت به انتقال محصولات از مبداء به گمرك ایران اقدام نماید. با این حال براي ترخیص کالا از گمرك نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت بهداشت می باشد. مدارك لازم براي اخذ مجوز ترخیص از وزارت بهداشت به شرح زیر است:

 دریافت چک لیست
-1 درخواست مجوز ترخیص (Invoice) -2 فاکتور فاکتور می بایست به زبان انگلیسی بوده ومشخصات زیر در آن رعایت شده باشند: الف) در سربرگ فروشنده ب) مشخصات کامل خریدار و فروشنده پ) شماره و تاریخ ت) مشخصات تولید کننده ث) نام و مشخصات کامل کالا (نشان تجاري، نوع بسته بندي، نوع محصول، حجم و ...) ج) ارزش کالا (نوع ارز می بایست مشخص باشد) چ) وزن کالا بعنوان (Terms of Delivery) ح) نوع معامله . ... ، F, FCA&C ,FOB : مثال باشد می F&C تبصره: در صورتی که نوع معامله بایست گمرك مقصد نیز در پروفرما مشخص گردد. Country of) خ) دکر کشور مبداء محصول (Origin د) ارجاع به شماره و تاریخ پروفرما ذ) مهر و امضاء فروشنده تبصره: در صورتی که واردات از طریق بانکی صورت گیرد می بایست اصطلاحات بانکی نیز در فاکتور ذکر گردد. -3 گواهی بهداشت یکساله (Health Certificate) گواهی بهداشت مدرکی است که توسط مقامات ذي صلاح کشور تولید کننده کالا صادر می گردد و یا توسط خود تولید کننده صادر و توسط مقامات ذي صلاح مورد تایید وزارت بهداشت ایران تایید می شود. این گواهی نشان دهنده سلامت و ایمنی محصولات مورد نظر جهت واردات به ایران می باشد. دو نوع گواهی بهداشت مورد قبول وزارت بهداشت ایران می باشد: الف) بر اساس هر محموله وارداتی ب) به صورت زماندار (یکساله) در صورتی که از روش اول استفاده شده باشد می و تاریخ تولید و (.Batch No) بایست شماره بچ انقضاء کالا در گواهی بهداشت ذکر شده باشد. بدیهی است این نوع گواهی بهداشت تنها براي همان محموله وارداتی معتبر است. آیین نامه مربوطه را ملاحظه فرمایید. -4 گواهی بهداشت می بایست توسط سفارت ایران در کشور مبداء نیز تایید شده باشد. در اینجا اصل نسخه دوم پروفرم تایید شده که در مرحله گشایش اخذ شده است. Packing List -5 این مدرك توسط شرکت فروشنده و در سربرگ آن شرکت ارائه می گردد و نشان دهنده نحوه چیدمان و تعداد کالا در کانتینر یا وسیله حمل کننده مربوطه می باشد. تبصره: تاریخ تولید, انقضاء و سري ساخت می هم درج شده باشد. Packing List بایست در -6 مستندات تاریخ تولید, انقضاء و سري ساخت می تواند به یکی از دو شکل زیر ارائه شود: الف) برگه آنالیز محصول با درج اطلاعات فوق ب) نامه اي در سربرگ شرکت تولید کننده با ذکر اطلاعات فوق (Country of origin) -7 گواهی مبداء گواهی مبداء مدرکی است که توسط اتاق بازرگانی (یا وزارت بازرگانی) کشور مبداء حمل صادر می شود که در آن به نام خریدار و فروشنده، کشور مبداء حمل، نوع محصولات و مشخصات کامل آنها اشاره می گردد. -8 اظهارنامه, قبض انبار یا اعلامیه ورود کالا به گمرك پس از ورود جنس به گمرك توسط شرکت حمل کننده، قبض انبار یا همان اعلامیه ورود کالا براي شرکت خریدار صادر می گردد. -9 تصویر گواهی ثبت نمایندگی که می بایست داراي تاریخ اعتبار صحیح باشد. -10 تصویر تاییدیه شرایط فنی و بهداشتی -11 تصویر فهرست کالاهاي وارداتی تایید شده -12 تصویر جواب آزمایشگاه یا سابقه مجوز مصرف قبلی -13 تصویر پروانه هاي بهداشتی واردات (درصورت وجود) -14 بارنامه پس از ارائه مدارك فوق، در صورت تایید کارشناسان، مجوز ترخیص در سربرگ وزارت بهداشت با مهر برجسته و هولوگرام به همراه فاکتور تایید شده (با مهر وزارت بهداشت) به شرکت تحویل می گردد. ذکر این نکته ضروري است که در صورت ترخیص کالا براي اولین بار در نامه مجوز ترخیص عبارت "عدم توزیع کالا" درج می شود. در این مرحله، نمونه برداري از محصولات از انبار شرکت توسط کارشناسان وزارت بهداشت انجام و نمونه ها جهت بررسی انطباق با آنالیز تایید شده (ارائه شده در مرحله بررسی مدارك و مستندات کالاها) به آزمایشگاه ارسال می گردد. پس از اعلام نظر آزمایشگاه و مطابقت نمونه با آنالیز تایید شده، براي محصول مجوز توزیع صادر می گردد.

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۴
منبع : varedat.info


آدرس شرکت دارو درمان سپهر:
آدرس دفتر مرکزی: تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان گل نبی ، میدان احمدی روشن (کتابی) ، خیابان ساسانی پور ، شماره3 (ساختمان دریا)
تلفن :
+98 21 22921983
فکس :
+98 21 26402910
© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به شرکت دارو درمان سپهر تعلق دارد کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد