صفحه اصلی  درباره ما  خط و مشی کیفیت
خط و مشی کیفیت:

شرکت دارو درمان سپهر در جهت نیل به هدف مشترک خود که جلب اعتماد و رضایت کامل مشتریان و ارتقاء مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت می باشد، در واردات و تامین به موقع مواد اولیه، محصولات دارویی و مکمل های غذایی با کیفیت و مطابق با الزامات قانونی و فنی تلاش می نماید.
مدیریت ارشداین مسئولیت و تعهد را با روش های زیرمحقق و در شرکت جاری می نماید:
  • استقرار سیستمی که مطابق با آخرین استانداردهای مدیریت کیفیت، WHO-cGMP ، GSP، GDP ، PIC/s و الزامات قانونی و فارماکوپه ها بوده و قابلیت درک کامل ، مدیریت و ارتقاء اثربخشی و کارآیی در شرکت را داشته باشد.
  • حصول اطمینان ازتوانمندسازی کارکنان جهت تامین محصولات مطابق با انتظارات و نیازهای مشتریان و با حرکت در مسیر بهبود مستمر.
  • استقرار و پیگیریاهداف کیفی و استانداردهای عملکردی
  • بازنگری مناسب بودن خط و مشی کیفیت با بررسی های مدیریتی
  • حصول اطمینان ازدر اختیار داشتن منابع مورد نیاز

آدرس شرکت دارو درمان سپهر:
آدرس دفتر مرکزی: تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان گل نبی ، میدان احمدی روشن (کتابی) ، خیابان ساسانی پور ، شماره3 (ساختمان دریا)
تلفن :
+98 21 22921983
فکس :
+98 21 26402910
© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به شرکت دارو درمان سپهر تعلق دارد کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد